HĐMB INTRACOM RIVERSIDE

HĐMB Intracom Riverside Vĩnh Ngọc

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN + PHỤ LỤC HĐ DỰ ÁN INTRACOM RIVERSIDE

 

HĐMB quý khách down về máy Tại Đây

 

"Phụ lục 01 nội quy" quý khách down về máy Tại Đây

 

"Phụ lục 02 danh mục thiết bị" quý khách down về máy Tại Đây

 

"Phụ lục 03 dịch vụ tòa nhà" quý khách down về máy Tại Đây

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ DỰ ÁN INTRACOM RIVERSIDE

"Bảo lãnh ngân hàng BIDV" quý khách down về máy Tại Đây

 

"Giấy phép xây dựng" quý khách down về máy Tại Đây

 

"Quyết định giao đất" quý khách down về máy Tại Đây

 

"Văn bản cho phép bán hàng" quý khách down về máy Tại Đây

 
Đăng ký mua căn hộ
Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Mr Điền: 0904.983.989

 

                 0969.31.7989

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

Tiến độ thi công